Bouppteckning

På vår blogg rekommenderar vi företag och tjänster som erbjuder bra, maxade tjänster. En sådan sak är boupptäckning, som kan göras online. En bouppteckning är något som ska göras när en person har avlidit. Det innebär i princip att man går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande partens tillgångar och skulder. En bouppteckning är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. I en bouppteckning ska det utöver skulder och tillgångar även framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. När en bouppteckning ska förrättas, så används två termer av Skatteverket. Dessa är bouppgivare och ingivare. En bouppgivare är personen som känner den avlidna bäst. Det kan vara make/maka eller barn till den avlidne. En bouppgivare ser bland annat till att ta fram vilka tillgångar och skulder den avlidne har. En ingivare är den person som företräder dödsboet gentemot Skatteverket.

Få hjälp med bouppteckning Online

Bouppteckning.se kan vara er ingivare. De hjälper då er med er bouppteckning och med all kontakt med Skatteverket. Ni måste dock utse en egen förrättningsman, som ska närvara vid förrättningen. Det ska vara en utomstående person som inte är dödsbodelägare, efterarvinge eller ombud för någon av dessa. Genom att anlita hjälp mer er bouppteckning via Bouppteckning Online, så får ni all hjälp kring detta via nätet och det till ett fast pris. De sköter allt kring själva bouppteckningen, sköter kontakten med Skatteverket och ser till att allt är ordnat fram till själva förrättningsdagen.

19 Dec 2015

EVOMAXX är bloggen där du får tips på svenska företag, koncept, idéer och produkter som sticker ut. Vi fokuserar mest på den svenska företagsmarknaden och vad som sker på den idag, men även historiska koncept dyker upp då och då. 

Du får också inspiration och idéer för hur du själv kan lyckas som företagare och entreprenör.

Framtiden är ljus!

Prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev:

Senaste inläggen:

Gilla mig på Facebook:

Facebook